Rezervare denumire

Mențiuni

Persoane fizice

 • Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
 • Modificari PFA/II/IF
 • Suspendare activitate PFA/II/IF
 • Corectare erori materiale

Persoane juridice

 • Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
 • Modificarea denumirii
 • Înscrierea sau modificarea emblemei
 • Schimbarea formei juridice
 • Transformarea unei societati pe actiuni într-o SE
 • Schimbarea sediului social în acelasi judet
 • Schimbarea sediului social în alt judet
 • Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
 • Prelungirea duratei de functionare
 • Reducerea duratei de functionare
 • Modificarea obiectului de activitate
 • Actualizarea obiectului de activitate
 • Modificarea declaratiilor pe propria raspundere
 • Majorarea capitalului social
 • Reducerea capitalului social
 • Transmiterea partilor de interes si a partilor sociale
 • Suspendarea sau reluarea activitatii
 • Schimbarea membrilor organelor de conducere si de control
 • Înfiintarea sau desfiintarea de sedii secundare
 • Mentiuni prevazute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare
 • Modificarile la actele constitutive ale GIE si GEIE
 • Modificarea datelor de identificare
 • Numirea lichidatorului în cazul dizolvarii judiciare
 • Excluderea sau retragerea asociatilor
 • Fuziunea uneia sau mai multor societati într-o societate pe care o constituie
 • Fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta
 • Fuziunea transfrontaliera
 • Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente
 • Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite
 • Divizarea totala
 • Mentiuni înregistrate pe baza cererii de depunere si/sau mentionare acte
 • Corectare erori materiale

Beneficiari reali

Depunere declaratie beneficiari reali

Dizolvari/Radieri/Lichidari

Persoane fizice

Desfiintare PFA/II/IF

Persoane juridice

 • Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic
 • Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai multi asociati, SA si SCA
 • Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE
 • Dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator
 • Dizolvarea judiciara si lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instantei
 • Dizolvarea si lichidarea urmare decesului
 • Radierea sucursalei

Certificate constatoare

 • obtinere certificat constator – fizic/online
 • obtinere extras informatii Registrul Comertului – online

Informatii RC si copii certificate

 1. Informații punctuale din registrul comerțului
  • Informaţii punctuale
  • Raport istoric
  • Informaţii din situaţiile financiare anuale
 2. Informații din registrul comerțului grupate  în funcție de un criteriu
  • Situaţii statistice firme
  • Serii de firme grupate în funcție de un criteriu
 3. Copii certificate și duplicate
  • Obţinerea copiilor certificate/copii
  • Obținerea duplicatelor